מדיניות פרטיות

ועניינים כאלה

היי, אנחנו מוקצה, אתר שיש בו תוכן ועניינים.

השאיפה שלנו היא לתת תוכן מעניין, עדכני וכיפי שיעשה לכולנו טוב על הלב.
עם זאת – אנחנו צריכים להתפרנס ורוצים שהאתר שלנו יהיה רווחי, ולכן אנחנו מציגים פרסומות ותוכן שיווקי. תכף תקראו מסמך ארוך עם המון סעיפים, אבל לפני כן – הנה עיקרי הדברים:

 • אנחנו אוספים מידע מהמשתמשים. את חלקו אתם נותנים לנו מיוזמתכם (לדוגמה כשאתם נרשמים לדיוור), וחלקו מידע סטטיסטי שלא כולל פרטים אישיים (למשל – מה הגיל שלכם ולאיזה דפים נכנסתם).

 • במידע הסטטיסטי אנחנו משתמשים כדי להתאים לכם פרסומות רלוונטיות. אנחנו עשויים גם להעביר אותו לצד שלישי.

 • חלק מהתכנים באתר הם תוכן שיווקי שנעשה בשיתוף פעולה עם חברות מסחריות וגופים אחרים. תוכן כזה יסומן כדי שתדעו לזהות אותו.

 • אנחנו מתחייבים לעשות ככל יכולתנו כדי לשמור על הפרטיות שלכם. נאסוף מכם את מינימום המידע הנדרש לנו ונאחסן אותו בצורה בטוחה, נאותה ומתוחזקת תמיד.

 

 והנה זה במילים מסובכות:

 

מאחר שחברת "מוקצה" (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי באמצעות שם, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב. זהו המידע שנמסר על ידך ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. 

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

ייתכן שהחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ותוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. 

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

 • אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לדין; 

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע על אודותיך לצד שלישי; 

 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies 

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה־Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב־Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי־מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי־מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על פי חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א, 1981), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל contact@mooktze.co.il  

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א, 1981) לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה שבו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.