את ליל הסדר שלכם אתם מכירים די טוב, אתם יכולים לשרוק את כל החומרות המיוחדות שנהוגות במשפחה, אבל כמה אתם יודעים על המנהגים והחומרות של אחרים?

אספנו מנהגים וחומרות משלל עדות ישראל. מי שלא מקבל מעל 10 לא יצא ידי חובתו. בהצלחה!

71
מוקצה | פחות
פחות
1

מה רצית לומר?