מוקצה מסכמים עונה של שטיסל עם ציטוטים שחבל לשכוח: חידון "מי אמר למי?", כי הרי כל האומר דבר בשם אומרו וכולי.

שטיסל נגמרה, יש אומרים שלתמיד. אבל שולם בטח היה אומר לנו "רבי נחמן מברסלב היה אומר לא להתייאש" וקונה לנו איזה עוגת גבינה של בריזל. בכל מקרה, העונה הזו ללא ספק השאירה אחריה כמה וכמה ציטוטים שלא ראויים להישכח, ולמרות שאם ר' שולם שטיסל בכבוידו ובעצמו היה צריך לצטט אותם הם כנראה היו מאבדים קצת את הקשר שלהם למקור, אתם בטוח זוכרים. נו נו:

222
מוקצה | פחות
פחות
11

מה רצית לומר?